30/4/: Pridanie fotiek do rubriky ANAHÍ @ DULCE v uniforme EWS ☺